Vyvolávací systémy

Vyvolávací systém Q-net v sobě snoubí nejnovější technologie a umožňuje modulárně sestavit libovolnou kombinaci zobrazovacích a ovládacích prvků.

Představení systému:

Modulární vyvolávací systém Q-net je nejmodernějším řešením pro Váš vyvolávací systém. Toto řešení je vhodné pro čekárny všech úřadů, bank a zdravotnických i jiných zařízení. Výhodou oproti běžným řešením vyvolávacího systému je, že systém Q-net pracuje s centrálním serverem, na kterém probíhají všechny řídící operace systému a zároveň je zde možno kompletně definovat strukturu fungování systému. Je možné přidávat a odebírat služby, uživatele, sledovat statistiky a dozorovat systém - to vše vzdáleně. Díky této výhodě je možné libovolně kombinovat a zaměňovat fyzické koncové prvky systému Q-net, což výrazně uspoří náklady spojené s případnou budoucí restrukturalizací nebo s plánovaným rozšířením systému.

Speciální funkce systému Q-net:

Systém Q-net obsahuje pokročilé možnosti statistikování, řízení a vzdáleného dozorování provozu.

•    Virtuální čekárna s avatary klientů a úředníků velmi usnadní orientaci například ve struktuře přepážek na úřadě městské části, bance a nebo v čekárně zdravotnického zařízení.

•    Jednoduchého objednávání klientů přes webové rozhraní dovolí klientům sjednat si na konkrétní datum a čas schůzku dle svých časových možností například z mobilu či tabletu.

•    Moderní lístkové automaty sledují aktuální trendy a přehledně zobrazují dostupné služby na přehledném kapacitním dotykovém displeji. Vše je doplněno moderním designem a kvalitním zpracováním.

•    Lístky se tisknou na kvalitní termopapír s nízkou prašností a lze je libovolně uzpůsobit požadavkům uživatele – například změnit logo, popisky, doplnit a nebo odebrat dodatečné informace a podobně.

•    Systém zobrazuje grafické výstupy a informace na několika číselných přepážkových displejích a nebo na průmyslových profi panelech s libovolnou úhlopříčkou. Samozřejmostí je zvuková signalizace s různou úrovní hlasitosti pro různé typy provozů.

•    Virtuální klávesnice systému Q-net umožňuje přepážku či jiné pracoviště vybavit plnohodnotným rozhraním pro obsluhu, aniž by bylo nutné vybavit toto místo speciálním koncovým prvkem – softwarová klávesnice pracuje na webovém rozhraní a pro její zobrazení stačí jakýkoli počítač a nebo třeba tablet, či dokonce mobilní telefon.

•    Systém obsahuje sadu pravidel a alertů pro nejrůznější události s jejichž pomocí lze okamžitě informovat pověřené pracovníky o událostech v systému provozního i systémového charakteru – lze například být informován o docházejícím papíru v tiskárně, systémové chybě, o vykonání určité služby a nebo třeba o nadměrně dlouhé čekací době některého z klientů.

•    Propracované statistiky sledují veškerý provoz v rámci systému a jeho větví. Libovolná data se zpracovávají do grafů či generují do souborů, přičemž parametry dat, která mají být sledována, se dají uživatelsky vytvářet v administrátorské sekci systému. Statistické výsledky lze pravidelně zasílat v reportech na vybrané adresy.

•    Administrátorské rozhraní nabízí instantní (v případě nutnosti i vzdálený) přístup k vnitřnímu nastavení systému a jeho prvků a je neocenitelným pracovním nástrojem pro správu služeb, uživatelů a provozu na všech větvích a agendách, kde je systém nasazen.

 

 

Reference

Vrátit se zpět