Interaktivní výuková technika

Kompletní vybavení školících center od ozvučení, projekční techniky, až k interaktivním školním tabulím a hlasovacím systémům.

Kompletní vybavení školicích center - projekční techniky a interaktivních zobrazovačů

BSS Praha nabízí široké portfolio služeb pro školící a vzdělávácí zařízení: 

Interaktivní školicí tabule

Nabízíme novinku ve světě školících interaktivních systémů, která vám umožní se učit a vyučovat studenty a posluchače formou nové generace - 

Interaktivní školící tabule. Tabule nabízejí  dva typy technologií, které ovládáte dotekem (prstem), elektronickým perem nebo fixou.

Reference

Vrátit se zpět